List of Village
City
Select
 • Select
 • Kai Li
 • Huang Ping
 • Shi Bing
 • San Sui
 • Zhen Yuan
 • Qing Gong
 • Tian Zhu
 • Jin Ping
 • Jian He
 • Tai Jiang
 • Li Ping
 • Rong Jiang
 • Cong Jiang
 • Lei Shan
 • Ma Jiang
 • Dan Zhai
Nation
Select
 • Select
 • MIAO ZU
 • DONG ZU
 • HAN ZU
 • SHE ZU
 • SHUI ZU
 • BU YI ZU
 • TU JIA ZU
 • MU LAO ZU
 • ZHUANG ZU
 • YAO ZU
Property
Select
 • Select
 • Administrative village
 • Natural village
Formation
Select
 • Select
 • Before the Yuan Dynasty
 • The Ming Dynasty
 • the Qing dynasty
 • the Republic of China era
 • After the founding of the people's Republic
Village